ORDO: 25 września 2021 sobota

ORDO: 25 września 2021 sobota

25 września RP 2021

Sobota Suchych Dni Wrześniowych

Dzień powszedni 2 klasy
Ze wspomnieniem mniejszym błogosławionych Józefa Antoniego Gomeza i towarzyszy, męczenników, Z. N.

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIEDZIELA XVIII PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.