ORDO: 24 listopada 2023 piątek

ORDO: 24 listopada 2023 piątek

24 listopada RP 2023

Piątek w tygodniu XXV po Zesłaniu Ducha Świętego

4 klasy
Ze wspomnieniem mniejszym świętych męczenników Andrzeja Dung – Lac, prezbitera i Towarzyszy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.