ORDO: 23 listopada 2020 poniedziałek

ORDO: 23 listopada 2020 poniedziałek

23 listopada RP 2020

Św. Klemensa, papieża i męczennika

Wspomnienie większe (święto 3 klasy)
Ze wspomnieniem mniejszym św. Felicyty, męczennicy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.