ORDO: 22 czerwca 2021 wtorek

ORDO: 22 czerwca 2021 wtorek

22 czerwca RP 2021

Wtorek w tygodniu IV po Zesłaniu Ducha Świętego

Ze wspomnieniem mniejszym świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More’a

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(od Niedzieli Trójcy Świętej do soboty przed I Niedzielą Adwentu antyfona maryjna Salve Regina)
Comments are closed.