ORDO: 19 października 2020 poniedziałek

ORDO: 19 października 2020 poniedziałek

19 października RP 2020

Poniedziałek w tygodniu XX po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni (4 klasy)
Ze wspomnieniem mniejszym świętych męczenników Jana de Brébeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów, oraz towarzyszy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.