ORDO: 18 listopada 2021 czwartek

ORDO: 18 listopada 2021 czwartek

18 listopada RP 2021

Rocznica Poświęcenia Bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła

wspomnienie większe (święto 3 klasy)
Ze wspomnieniem mniejszym bł. Karoliny Kóżkówny, dziewicy i męczennicy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.