ORDO: 18 czerwca 2020 czwartek

ORDO: 18 czerwca 2020 czwartek

18 czerwca RP 2020

Czwartek w tygodniu II po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy
Wspomnienie mniejsze świętych Marka i Marcelina, męczenników

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

Uroczystość (święto 1 klasy)

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.