ORDO: 16 września 2023 sobota

ORDO: 16 września 2023 sobota

16 września RP 2023

Świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

Wspomnienie większe (święto 3 klasy)

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

XVI NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

2 klasy

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.