ORDO: 15 listopada 2023 środa

ORDO: 15 listopada 2023 środa

15 listopada RP 2023

Środa w tygodniu XXIV po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy
Ze wspomnieniem mniejszym św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.