ORDO: 12 listopada 2022 sobota

ORDO: 12 listopada 2022 sobota

12 listopada RP 2022

Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polski

Wspomnienie większe (święto 3 klasy)
Ze wspomnieniami mniejszymi:
świętych Witona i Hidulfa, biskupów, patronów Kongregacji Solesmeńskiej
św. Teodora Studyty, opata

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

XXIII NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.