ORDO: 12 grudnia 2020 sobota

ORDO: 12 grudnia 2020 sobota

12 grudnia RP 2020

Sobota w tygodniu II Adwentu

Dzień powszedni 3 klasy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIEDZIELA III ADWENTU

2 klasy

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(aż do 2 lutego antyfona maryjna Alma Redemptoris Mater)
Comments are closed.