ORDO: 10 lipca 2021 sobota

ORDO: 10 lipca 2021 sobota

10 lipca RP 2021

Wspomnienie o Najśw. Maryi Pannie

Oficjum 4 klasy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

TRANSLACJA ŚW. OJCA NASZEGO BENEDYKTA, OPATA

Uroczystość (święto 1 klasy)

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.