ORDO: 1 lutego 2021 poniedziałek

ORDO: 1 lutego 2021 poniedziałek

1 lutego RP 2021

Poniedziałek Siedemdziesiątnicy

Dzień powszedni 4 klasy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

OCZYSZCZENIE NAJŚW. MARYI PANNY – OFIAROWANIE PAŃSKIE

Święto (2 klasy)

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(aż do 2 lutego antyfona maryjna Alma Redemptoris Mater)
Comments are closed.