ORDO: 1 kwietnia 2021 czwartek

ORDO: 1 kwietnia 2021 czwartek

1 kwietnia RP 2021

WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ

Dzień powszedni 1 klasy

Tutaj link do księgi z zapisem nutowym, gdyby ktoś chciał śpiewać

W nocy i wczesnym rankiem:

JUTRZNIA

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

(W Triduum nie czyta się Martyrologium)

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą we Mszy Wieczerzy Pańskiej

Przed snem:

Kompleta

Comments are closed.