LECTIO: 7 sierpnia 2022 Niedziela

LECTIO: 7 sierpnia 2022 Niedziela

Pierwsza Niedziela sierpnia

Począwszy od pierwszej niedzieli sierpnia przerywa się lekturę Ksiąg Królewskich, a zaczyna czytanie ksiąg mądrościowych Salomona.

Przypowieści Salomona

Podawana tu lektura ciągła Pisma Świętego obejmuje główne fragmenty ksiąg kanonu biblijnego, w układzie jednorocznym.

Tekst Prz 1

Lektura ciągła (lectio continua) to składnik tzw. lectio divina, czyli modlitewnego czytania, które w życiu mnichów jest drugim obok oficjum pasmem codziennych ćwiczeń duchowych. Z zasady ta lektura nie jest złączona ze wspólną modlitwą, lecz stanowi jej uzupełnienie lub poszerzenie w wymiarze indywidualnym.

Comments are closed.