ORDO: 30 maja 2022 poniedziałek

ORDO: 30 maja 2022 poniedziałek

30 maja RP 2022

Poniedziałek po Wniebowstąpieniu Pańskim

Dzień powszedni 4 klasy
Ze wspomnieniem mniejszym świętego Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika
i ze wspomnieniem mniejszym świętej Joanny d’Arc, dziewicy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

(od Niedzieli Zmartwychwstania do soboty przed Niedzielą Trójcy Świętej antyfona maryjna Regina Coeli)
Comments are closed.