9.1, Reguła na dziś, 2: Jaki powinien być opat (1-4)

9.1, Reguła na dziś, 2: Jaki powinien być opat (1-4)


Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta, 
rozdział  2: Jaki powinien być opat1 Opat, który zasługuje, aby stać na czele klasztoru, powinien zawsze pamiętać, jakie nosi miano, i czynami dawać wyraz swojej godności. 2 Wiara widzi w nim w klasztorze zastępcę Chrystusa, skoro nazywa go Jego imieniem. 3 Mówi przecież Apostoł: Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» (Rz 8, 15).

4 Dlatego też opat nie powinien uczyć, ani ustanawiać, ani rozkazywać niczego, co by było poza prawem Pańskim, 5 ale polecenie jego, albo nauka niech zapada w serca uczniów jako zaczyn Bożej sprawiedliwości.Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.
Comments are closed.