7.1, Antyfona Seksty (Wspomnienie NMP w sobotę): Nigra sum

7.1, Antyfona Seksty (Wspomnienie NMP w sobotę): Nigra sum


Jestem śniada, lecz piękna, córki jerozolimskie; dlatego ukochał mnie Król i wprowadził mnie do swojej komnaty.

Nigra sum, * sed formosa, filiae Jerusalem; ideo dilexit me Rex, et introduxit me in cubiculum suum.

Pnp 1,5.4

Comments are closed.