5.2, Antyfona Seksty: Quid hic statis

5.2, Antyfona Seksty: Quid hic statis

Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? odpowiedzieli, mówiąc: Nikt nas nie zatrudnił.

Quid hic statis * tota die otiosi? responderunt, et dixerunt: Nemo nos conduxit.

Mt 20,6-7

Włącz Sekstę o 12:15

Comments are closed.