5.1, Antyfona Prymy: Cantabo Domino

5.1, Antyfona Prymy: Cantabo Domino


Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.

Cantabo Domino, * qui bona tribuit mihi.
Ps. 13(12),6
Comments are closed.