5.1, Antyfona Magnificat I Nieszporów Objawienia Pańskiego: Magi

5.1, Antyfona Magnificat I Nieszporów Objawienia Pańskiego: Magi


Magowie, widząc gwiazdę, mówili do siebie nawzajem: oto jest znak wielkiego Króla: chodźmy i szukajmy Go, i ofiarujmy mu dary, złoto, kadzidło i mirrę.

Magi * videntes stellam, dixerunt ad invicem: Hoc signum magni Regis est: eamus et inquiramus eum, et offeramus ei munera, aurum, thus et myrrham.

por. Mt 2,1-2.10-11
Comments are closed.