3.3, Oracja Nieszporów: Deus, qui conspicis

3.3, Oracja Nieszporów: Deus, qui conspicis

Boże, który widzisz, że nie dostaje nam wszystkich cnót: chroń [nas] wewnętrznie i zewnętrznie, abyśmy ciałem byli bezpieczni od wszelkich przeciwności, a w duchu oczyszczali się z nieprawych myśli. Przez Pana… 

Deus, qui conspicis omni nos virtute destitui: interius exteriusque custodi; + ut ab omnibus adversitatibus muniamur in corpore, * et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum…
Comments are closed.