28.12, Antyfona Seksty: Angeli eorum

28.12, Antyfona Seksty: Angeli eorum

Aniołowie ich zawsze oglądają twarz Ojca.

Angeli eorum * semper vident faciem Patris.
Włącz Sekstę tutaj o g. 12,00.
Comments are closed.