25.1, Antyfona Prymy: Ego plantavi

25.1, Antyfona Prymy: Ego plantavi


Ja zasadziłem, Apollos podlewał, Bóg zaś dał wzrost, alleluja.

Ego plantavi, * Apollo rigavit, Deus autem incrementum dedit, alleluia.

1 Kor 3,6

Włącz Prymę o 8:00.

Comments are closed.