20.1, Antyfona Seksty: Corpora Sanctorum

20.1, Antyfona Seksty: Corpora Sanctorum


Ciała Świętych spoczęły w pokoju, a imiona ich żyją wiecznie.

Corpora Sanctorum * in pace sepulta sunt, et vivent nomina eorum in aeternum.

Syr 44,14

Włącz Sekstę o 12:15

Comments are closed.