17.1, Oracja na św. Antoniego Opata

17.1, Oracja na św. Antoniego Opata
Wstawiennictwo świętego Antoniego Opata, prosimy Cię, Panie, niech ma nad nami pieczę: abyśmy to, czego nie możemy osiągnąć własnymi zasługami, otrzymali dzięki jego opiece. Przez Pana naszego…

Intercessio nos, quaesumus, Domine, beati Antonii Abbatis commendet: * ut, quod nostris meritis non valemus, eius patrocinio assequamur. Per Dominum…
Comments are closed.