14.1, Reguła na dziś, 2: Jaki powinien być opat (30-32)

14.1, Reguła na dziś, 2: Jaki powinien być opat (30-32)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta, 
rozdział  2: Jaki powinien być opat


30 Opat powinien zawsze pamiętać, kim jest, jak go nazywają i wiedzieć, że komu dają więcej, od tego więcej będą wymagać. 31 Niech wie, jak trudnego i ciężkiego zadania się podjął: rządzić duszami i służyć wielu w dążeniu do naprawy obyczajów. Jednego musi łagodnie zachęcać, drugiego ganić, innego jeszcze przekonywać. 32 Niechaj do wszystkich tak dopasuje się i przystosuje, zależnie od charakteru i inteligencji każdego, aby powierzona mu trzoda nie tylko nie doznała uszczerbku, lecz nawet cieszyła go jeszcze swoim postępem w dobrem.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.
Comments are closed.