11.04, Antyfona Seksty: Erat autem

11.04, Antyfona Seksty: Erat autem

Postać jego była zaś jak błyskawica: szaty jego jak śnieg, alleluja, alleluja. 

Erat autem * aspectus eius sicut fulgur: vestimenta eius sicut nix, alleluia, alleluia.
Mt 28,3

Włącz Sekstę o 12:15

Comments are closed.