1.2, Antyfona Seksty: Qui mihi ministrat

1.2, Antyfona Seksty: Qui mihi ministrat


Kto mi służy, niech idzie za mną: a gdzie ja jestem, tam niech będzie i mój sługa.
Qui mihi ministrat, * me sequatur: et ubi ego sum, illic sit et minister meus. 
J 12,26

Włącz Sekstę o 12:15

Comments are closed.