1.2, Antyfona Prymy: Qui me confessus fuerit

1.2, Antyfona Prymy: Qui me confessus fuerit


Kto mnie wyznał przed ludźmi, do tego i ja przyznam się przed moim Ojcem.

Qui me confessus fuerit * coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo. 
Mt 10,32

Włącz Prymę o 7:45

Comments are closed.