1.2, Antyfona Nieszporów: Senex

1.2, Antyfona Nieszporów: Senex

Starzec niósł Dziecię, Dziecię zaś rządziło starcem; [to,] które powiła Dziewica, a po porodzie Dziewicą pozostała; to samo, które porodziła, [to też] adorowała. 

Senex * Puerum portabat, Puer autem senem regebat: quem Virgo peperit, et post partum Virgo permansisti: ipsum quem genuit, adoravit.

Włącz Nieszpory o 17:30

Comments are closed.