06.02, Reguła na dziś, 7: O pokorze (56-58)

06.02, Reguła na dziś, 7: O pokorze (56-58)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze


56 Dziewiąty stopień pokory: jeżeli mnich powstrzymuje język od mówienia, a zachowując milczenie, nie odzywa się nie pytany, 57gdyż Pismo poucza, że nie uniknie się grzechu w gadulstwie (Prz 10,19) 58 i że mąż gadatliwy nie znajdzie kierunku na ziemi (Ps 139,12 Wlg).

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


Comments are closed.